Logo alt

Share

บริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ ลงนามเอ็มโอยูกับคู่ค้าธุรกิจจากเมียนมาร์ หวังรุกคืบตลาดอาเซียน ประเภทการจัดการแข่งขันกีฬา มวยไทย และ มวยสากล ร่วมกันระหว่างประเทศ และมีโครงการที่จะจัดแข่งขันชกมวยที่ประเทศเมียนมาร์ เริ่มโครงการในต้นปี 2561 ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม บางกอกฮอลล์ พลเอกสมนึก เจียมสกุล อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรงกลาโหม ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการลงนามสัญญาเอ็มโอยู กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ในพิธิการแถลงข่าว, นายไทยใหญ่รัฐพร แก้วเก้าศิริ ประธานบริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายณฤเดชรัทฐพันธ์ แก้วเก้าศิริ รองประธานบริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายยุพข่าน งามสมชาติ กรรมการบริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณ โซโม อ่อง ประธานบริษัท เอ็มเอ็มทีเอส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

สำหรับการลงนามสัญญา เอ็มโอยู กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็มเอ็มทีเอส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในประเภทการกีฬาระดับชาติ โดยเฉพาะกีฬามวยไทย และมวยสากล ให้มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมียนมาร์ ก่อนที่จะมีการต่อยอดไปสู่โครการจัดแข่งขันมวย ในโครงการที่สำคัญๆ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทย เนื่องจากโลโก้หรือเครื่องหมายทางการค้า ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และมีบริษัทสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานกีฬามวยไทย ซึ่งถือเป็นกีฬาประจำชาติมาตั้งแต่ในอดีต ให้เป็นที่รู้จักต่อไปทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน


Update: 12-20-2017

Related Link